EKSTRASOL omogućava zajedničko delovanje rizosfernih i nitrifikacionih bakterija formiranih na korenu, štiteći korenov sistem vinove loze od suše (bolje racionalisanje sa vodom od strane biljke), prekomerne toplote a i hladnoće, ima preventivni efekat protiv bolesti (mikoza) i poboljšava nagomilavanje šećera u bobicama i njihovo zrenje.

Ekstrasol je registrovan kao biofungicid, i može se koristiti u zastiti vinove loze od plamenjače, pepelnice i botritisa vinove loze – siva trulez. Takođe, svojim biološkim delovanjem otklanja ostatke pesticida u plodovima i obezbeđuje bolje zdravstveno stanje biljke. Biljke imaju jači koren i samim tim je bolje usvajanje hrane i vode iz zemljišta, lišće je krupnije što podstiče fotosintezu i bolju ishranu vinove loze. U vinogradima, posebno u starim zasadima, usled dugogodisnje upotrebe plavih preparata ili preparata na bazi bakra, doslo je do nagomilavanja bakra ukao mikroelementa u zamljistu. Na nekim parcelama bakar je dostigao maksimalno dozvoljene kolicine. Bakar u zemljistu moze da blokira usvajanje hraniva od strane vonove loze. Zbog neophodnosti plavih preparata u zastiti vinove loze, jako je vazno da se anuliraju rezidue bakra iz zemljista do prihvatljivih granica. Jedini nacin za rekultivaciju zemljista je upotreba kulturnih bakterija. Zato Ekstrasol u zastiti vinove loze igra trostruku ulogu. Pored zastite vinove loze, rekultivira zemljiste, poboljsava mikrobiolosku aktivnost i povecava indukovanu otpornost same vinove loze. Zbog svih ovih prednosti mi preporučujemo ovaj preparat koji je jedinstven, bez karence i koji se može primenjivati tokom čitavog perioda vegetacije vinove loze. Ekstrasol u kombinaciji sa pesticidima hemijskog porekla daje optimalne rezultate. Propratne efekte od upotrebe ekstrasola vidljivi su golim okom. Imamo vinograd sa debelim stablom, sa jako dobrim lastarima, masno zelene listove i dobro oformljene grozdove i ravnomerno nalivena zrna. Najvaznije za sve vinogradare je optimalizacija u uzgoju da bi se iskoristile sve specifike teroara. Upotrebom Ekstrasola dobijamo nivelisani odnos secera i kiselina i dobijamo povecan procenat ekstrakata koji su preduslov za vrhunska vina.

Nase preporuke za upotrebu Ekstrasola u vinovoj lozi.

 • PRVI TRETMAN na početku vegetacije sa kretanjem sokova, tretiranjem sa 2 lt/ha Ekstrasola + 300 ml/ha Crna mamba.
 • DRUGI TRETMAN u fazi od 2-4 lista, u fazi aktivnog porasta lastara, sa 2 lt/ha Ekstrasola + 250 gr/ha Zlatospilan sp + 500 ml/ha Šakal.
 • TREĆI TRETMAN početak cvetanja, takođe sa 2 lt/ha Ekstrasola.
 • ČETVRTI TRETMAN 7 dana po precvetvanju (početak formiranja bobica), sa 2lt/ha Ekstrasola + 500 ml/ha Konfuzija.
 • PETI TRETMAN 20 dana nakon četvrtog, (faza šarka-nalivanje zrna), sa 2lt/ha Ekstrasola.
 • ŠESTI TRETMAN 20 dana nakon petog tretmana. vinova loza bi se trebala tretirati 7-10 dana pre zrenja, zavisno od sorte, sa 2lt/ha Ekstrasola.
 • SEDMI TRETMAN nakon berbe. vinovu lozu bi trebalo tretirati pre prve rezidbe u dozi od 2 lt/ha Ekstrasola.
 • OVAJ PROGRAM PRIMENE EKSTRASOLA SE DOPUNJUJE SA PREPORUKAMA SAVETODAVNE STRUČNE SLUŽBE KOJI SE ODNOSI NA ZAŠTITU OD BILJNIH BOLESTI I ŠTETOČINA.

Pogodnosti upotrebe Ekstrasola su sledece:

Inhibicija proizvodnje etilena koja utice na:

 • Manji stres izazvan bolestima
 • Povecana tolerancija na susu

Pojacana aktivnost enzima nitrat – reduktaza

 • Bolje koriscenje azota iz vazduha
 • Povecan prinos

Stimulacija odbrambenih mehanizama biljke – indukovana otpornost biljke

 • Povecana otpornost na napade bakterija i virusa, takozvana indukovana sistemicna otpornost biljaka
 • Zdravije biljke

Povecan sadrzaj hlorofila

 • Efikasnija fotosinteza – bakterije povecavaju indeks lista dva puta
 • Zeleniji list – green efekat

Efikasno suzbijanje bolesti sa duzim delovanjem\
Povecan prinos