Ekstrasol je registrovan kao biofungicid, i može se koristiti u zaštiti paprike u toku celog perioda vegetacije, pošto nema karencu, od proizvodnje rasada, nakon iznošenja na stalno mesto pa do berbe i u toku berbe. Utiče značajno na zdravstveno stanje biljke, a takođe i na kvalitet plodova, što je značajno u preradi i čuvanju plodova.

 • PRVI TRETMAN je vrlo važan a odnosi se na tretman semena, odn. dezinfekciju, i to potapanjem u 5%-ni rastvor eskstrasola u trajanju od 30 min.
 • DRUGI TRETMAN, je nakon nicanja u rasadniku, primenom putem zalivanja 1%-nim rastvorom ekstrasola i preko lista prskanjem takođe sa 1%- nim rastvorom ekstrasola uz dodatak insekticida zlatospilan u koncentraciji 0,025%, uz dodatak sistemičnog fungicida, (zaštita od plamenjače).
 • TREĆI TRETMAN, 1 – 2 dana prre iznošenja na stalno mesto (rasađivanja), prskanjem sa 2%-nim rastvorom ekstrasola uz dodatak insekticida šakal 0,03%+ 0,25% zlatospilana+sistemični fungicid protiv plamenjače paprike.
 • ODMAH PO RASAĐIVANJU sistemom kap po kap, 2 lt/ha ekstrasola+0,2lt/ha organika.
 • ČETVRTI TRETMAN, 7 dana nakon rasađivanja, ekstrasolom u dozi od 2lt/ha + crna mamba 300 ml/ha + zlatospilan 250 gr/ha + sistemični fungicid+folijarna ishrana.

ZAVISNO OD VREMENSKIH USLOVA, U NAREDNA TRI TRETMANA TREBA PRIMENITI TAKOĐE PO 2 lt/ha EKSTRASOLA, U CILJU ZAŠTITE OD BAKTERIOZA, A U KONSULTACIJI SA SAVETODAVNOM STRUČNOM SLUŽBOM PRIMENITI DRUGE PESTICIDE I FOLIJARNA ĐUBRIVA.

VAZNA NAPOMENA: organiko zajedno sa ekstrasolom niz sistem kap po kap treba se primeniti najmanje tri puta da bi smanjili stres od hladne vode, da bi zastitili korenov sistem od bolesti i da bi poboljsali usvajanje hranjiva. mikrobioloska aktivnost u nivou korena je najvaznija stvar za proizvodnju zdrave paprike zbog kontinuirane ishrane u tresnim uslovima. za sve proizvodjace koji ocekuju prinos iznad 60tona ovo je obavezna mera, posebno u toku meseca juna, jula i avgusta.

Pogodnosti upotrebe Ekstrasola su sledece:

Inhibicija proizvodnje etilena koja utice na:

 • Manji stres izazvan bolestima
 • Povecana tolerancija na susu
 • Bolje koriscenje azota iz vazduha
 • Povecan prinos
 • Povecana otpornost na napade bakterija i virusa,

Pojacana aktivnost enzima nitrat – reduktaza
Stimulacija odbrambenih mehanizama biljke – indukovana otpornost biljke

 • Povecana otpornost na napade bakterija i virusa, takozvana indukovana sistemicna otpornost biljaka
 • Zdravije biljke

Povecan sadrzaj hlorofila

 • Efikasnija fotosinteza – bakterije povecavaju indeks lista dva puta
 • Zeleniji list – green efekat

Povecan prinos

 • Bolje odrzavanje ubranih plodova
 • deblje I zelenije peteljke
 • Smanjena mogucnost truljenja ubranih plodova