ZAŠTITA VINOVE LOZE SA EKSTRASOLOM KAO BIOFUNGICIDOM

EKSTRASOL omogućava zajedničko delovanje rizosfernih i nitrifikacionih bakterija formiranih na korenu, štiteći korenov sistem vinove loze od suše (bolje racionalisanje sa vodom od strane biljke), prekomerne toplote a i hladnoće, ima preventivni efekat protiv bolesti (mikoza) i poboljšava nagomilavanje šećera u bobicama i njihovo zrenje. Ekstrasol je registrovan kao biofungicid, i može se koristiti u [...]

By |2016-12-06T11:36:19+01:006 децембра, 2016|vesti|0 Comments

PRIPREMA TOPLIH LEJA ZA PROIZVODNJU RASADA POMOĆU EKSTRASOLA KAO BIOFUNGICIDA

Za zdravu papriku, zdrav paradajz, zdrav krastavac potrebno je proizvesti zdrav rasad. To je uslov svih uslova za vrhunske prinose. u toku proizvodnje rasada (paprika, paradajz, krastavac...), po pravilu se koriste stalna mesta- okucnice, odn. proizvodi se u monokulturi (to su mesta gde su patogeni prenamnozeni, u gradaciji, u kalamitetu, i zbog toga je neophodno [...]

By |2016-12-06T11:34:15+01:006 децембра, 2016|vesti|0 Comments

ZAŠTITA PAPRIKE EKSTRASOLOM KAO BIOFUNGICIDOM

Ekstrasol je registrovan kao biofungicid, i može se koristiti u zaštiti paprike u toku celog perioda vegetacije, pošto nema karencu, od proizvodnje rasada, nakon iznošenja na stalno mesto pa do berbe i u toku berbe. Utiče značajno na zdravstveno stanje biljke, a takođe i na kvalitet plodova, što je značajno u preradi i čuvanju plodova. [...]

By |2016-12-06T11:31:28+01:006 децембра, 2016|vesti|0 Comments

ZAŠTITA JAGODE SA EKSTRASOLOM® KAO BIOFUNGICIDOM

Ekstrasol® je registrovan kao biofungicid, i može se koristiti u zastiti jagode u toku celog vegetacionog perioda, kako primenom preko lista u zaštiti protiv bolesti, tako i plodova u zaštiti od truležnica plodova (Botritys), a i kroz sistem kap po kap. Primenom Ekstrasola® dobijaju se izuzetno zdravi plodovi, odličnog kvaliteta. Plodovi se bolje i duže [...]

By |2016-12-06T11:29:06+01:006 децембра, 2016|vesti|0 Comments

REZULTATI MAKROOGLEDA U USEVU SOJE

REZULTATI MAKROOGLEDA U USEVUSOJE U 2011.GOD, SA MIKROBIOLOŠKIM PREPARATOM E K S T R A S O L U DOZI OD 2 LIT/HA, FOLIJARNO SA 200 LIT VODE/HA. SORTA SOJEJE ‚‚SAVA‚‚ TRETIRANA U PUNOJ VEGETACIJI 20.06.2011.GOD. NA POVRŠINI OD 4,6 HA,U ATARU SREMSKA MITROVICA, KOD PROIZVOĐAČA KOVAČ VLADILSLAVA. JEDANPROHOD PRSKALICE JE IZOSTAVLJEN I SLUŽIO JE [...]

By |2016-12-06T11:26:44+01:006 децембра, 2016|vesti|0 Comments

Ekstrasol u jagodi 2013. godine

"Ovako izgledaju jagode koje se beru za direktan izvoz u Rusiju. Ekstrasol je čudo, a kvalitet plodova sve govori!" Nedavno smo dobili jedan veoma zanimljiv e-mail koji je poslao gospodin Zdravko Liscevic, nas poznati inzinjer za zastitu bilja. G-din Liscevic je preporucio primenu preparata Ekstrasol na jagodama, a rezultate primene mozete videti na slikama. Takodje, [...]

By |2016-12-06T11:25:04+01:006 децембра, 2016|vesti|0 Comments

REZULTATI OGLEDA U VIŠNJI

REZULTATI OGLEDA UVIŠNJI, LOKALITET IRIG ‚‚INTERPROM‚‚-BEOGRAD Ekstrasol smo imali u makroogledu na površini od 2 ha i izdvojena je od ostatka parcele ogradom. • prva primena Ekstrasola u koncentraciji od0,02%, primenjena je 06.04.2012.god. u fazi precvetavanja oblačinske višnje. • drugaprimena Ekstrasola, takođe u koncentraciji od 0,02%, primenjena je23.04.2012.god. Do primene Ekstrasola došli smo po preporuci [...]

By |2016-12-06T11:23:49+01:006 децембра, 2016|vesti|0 Comments

MENADŽMENT ŽETVENIH OSTATAKA

Preporuka kompanije "BioGenesis",nakon naknadnih analiza žetvenih ostataka, bi bio sledeći: • Nakon skidanja useva (strnina), izvrši seprskanje usitnjenih delova stabljika sa 2 lt/ha Ekstrasolom, (kol. vode nije bitna),i plitko unese u zemljište, (tanjiranjem, krimlerisanjem, itd.), bez dodatakaazotnih đubriva. • Ostavi se nekoliko dana da bakterije počnu sasvojom aktivnošću, a istovremeno će u tom periodu doći [...]

By |2016-12-06T11:18:23+01:006 децембра, 2016|vesti|0 Comments

Go to Top