Genesis Special-N

Tečno, organsko-neorgansko, biostimulativno đubrivo, rastvor brižljivo odabranih organomineralnih komponenti za ishranu biljaka, koji se odlikuju visokim stepenom disperzije i postojanosti. Jednostavan je za primenu, a sadrži pored makro i mikroelemenata, brojne biostimulativne komponente.

GENESIS SPECIAL – N se odlikuje izbalansiranom pH vrednošću i visokom kompatibilnošću sa sredstvima za zaštitu bilja. Može se koristiti kako u folijarnim, tako i u fertirigacionim tretmanima.

GENESIS SPECIAL – N je namenjen za prihranu bilja u vreme intenzivnog porasta i formiranja plodova. Primenjuje se u povrtarstvu, voćarstvu , vinogradarstvu i ratarstvu. Uspešno stimuliše pravilno formiranje lisne mase, kao i rast plodova. Takođe je pogodan za primenu sa selektivnim herbicidima iz grupe sulfonil uree.

Takođe važna komponenta GENESIS SPECIAL – N đubriva, predstavljaju soli huminskih i fulva kiselina, poreklom iz sibirskog lignina, izdvojene posebnom i jedinstvenom tehnologijom, u vidu superkoncentrata. Doza od 3 L/ha GENESIS SPECIAL – N, obezbeđuje 150 g čistog super koncentrata huminskih i fulva kiselina, što mu omogućava izuzetno stimulativno delovanje na biljke da samostalno koriste već postojeće zemljišne potencijale i da putem azotofiksacije koriste neiscrpne rezerve azota iz vazduha.

Prisustvo organskih kiselina u zemljištu, vezuje jone metala, onemogućavajući njihovu reakciju sa drugim elementima i čini ih nerastvorljivim. U slučaju ostataka pesticida, lignin iz lignohumata ih zaključava i drži sve dok se ne razloži na neškodljive komponente za podzemne vode, pod dejstvom zemljišnih mikroorganizama.

Lignin predstavlja dobar izvor energije – hrane za korisne mikroorganizme u zemljištu.

Sposobnost vezivanja vode omogućava ligninima da zadrže i do 7 puta više vode od svoje sopstvene težine, i time omogućavaju da biljke bolje podnose sušu, odnosno pomažu da biljke bolje ekonomišu sa vodom u vegetaciji.

Druga važna komponenta GENESIS SPECIAL – N đubriva, je koncentrat japanskih smeđih morskih trava, dobijen u dve faze fermentacije, i sadrži prirodne hranljive sastojke, kao što su: aminokiseline, auksine, citokinine, gibereline, arahidonsku kiselinu, alginske kiseline, humusne kiseline, nukleotide, vitamine i gene za borbu protiv stresa, kao i mikro i makroelemente koje biljka može lako da apsorbuje, čime se poboljšava uravnotežen porast biljke.

Višestruke su funkcije ekstrakta japanskih smeđih morskih trava u GENESIS SPECIAL – N đubrivu, koje se ogledaju  u sledećem:

  • podstiču deobu ćelija i sintezu hlorofila (fotosintezu),
  • sprečavaju opadanje cvetova i plodova,
  • povećavaju sadržaj šećera u plodovima, ranije sazrevanje, povećavaju prinos i produžavaju vreme skladištenja proizvoda, kod šećerne repe povećava digestiju.
  • podstiču razvoj korena,
  • poboljšavaju otpornost na štetočine, bolesti i stresove,
  • podpomažu apsorpciju mikroelemenata i samim tim povećavaju plodnost tla.
  • kao krajnji cilj, dolazi do povećanja prinosa i kvaliteta tretiranog useva.
Категорија:

Go to Top