Organiko

Organiko je tečna formulacija, SUPER KONCENTRAT huminskih supstanci sa visokim sadržajem fulvinske kiseline i soli huminskih kiselina. Njegova jedinstvena formula garantovana je standardizovanim tehnološkim postupkom proizvodnje. Organiko® je obogaćen izvesnim količinama osnovnih mikroelemenata u obliku helata.

S obzirom na povoljan uticaj na biljke tokom celog vegetacionog perioda, Organiko® se treba uključiti u redovne postupke tretiranja u cilju poboljšanja rasta biljaka I opšteg stanja biljaka.
1 litar dovoljan za 5 ha.

  • Bez štetnih efekata po životnu sredinu
  • Svestrana aplikacija za sve vrste useva
  • Pogodan u svakoj fazi vegetacije biljaka
  • Idealan u kombinaciji sa đubrivima i dodatne prihrane
  • Efikasan u kombinaciji sa fungicidima, stimulatorima rasta I sredstvima za kontrolu rasta
  • Poboljšava efikasnost fotosinteze, vitalnost i zdravstveno stanje biljaka
  • Poboljšava dostupnost prihrane preko lista i ishranu preko korenovog sistema
  • Povećava otpornost biljaka na stresne situacije
Категорија:

Go to Top