Šakal

ŠAKAL , je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, remeti protok Na + jona kroz nervnu membranu i koristi se u: zasadu jabuke, breskve, vinove loze, u usevu pšenice.
Koristi se za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), za suzbijanje pepeljastog grozdovog smotavca (Lobesia botrana),

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA: NE SME SE MEŠATI SA BORDOVSKOM ČORBOM I PREPARATIMA ALKALNE REAKCIJE.

Категорија:

Go to Top