ZAŠTITA VINOVE LOZE SA EKSTRASOLOM KAO BIOFUNGICIDOM

By | decembar 6th, 2016|vesti|

EKSTRASOL omogućava zajedničko delovanje rizosfernih i nitrifikacionih bakterija formiranih na korenu, štiteći korenov sistem vinove loze od suše (bolje racionalisanje sa vodom od strane biljke), prekomerne toplote a i hladnoće, ima preventivni efekat protiv bolesti (mikoza) i poboljšava nagomilavanje šećera u bobicama i njihovo zrenje. Ekstrasol je registrovan kao biofungicid, i može se koristiti u [...]

PRIPREMA TOPLIH LEJA ZA PROIZVODNJU RASADA POMOĆU EKSTRASOLA KAO BIOFUNGICIDA

By | decembar 6th, 2016|vesti|

Za zdravu papriku, zdrav paradajz, zdrav krastavac potrebno je proizvesti zdrav rasad. To je uslov svih uslova za vrhunske prinose. u toku proizvodnje rasada (paprika, paradajz, krastavac...), po pravilu se koriste stalna mesta- okucnice, odn. proizvodi se u monokulturi (to su mesta gde su patogeni prenamnozeni, u gradaciji, u kalamitetu, i zbog toga je neophodno [...]

ZAŠTITA PAPRIKE EKSTRASOLOM KAO BIOFUNGICIDOM

By | decembar 6th, 2016|vesti|

Ekstrasol je registrovan kao biofungicid, i može se koristiti u zaštiti paprike u toku celog perioda vegetacije, pošto nema karencu, od proizvodnje rasada, nakon iznošenja na stalno mesto pa do berbe i u toku berbe. Utiče značajno na zdravstveno stanje biljke, a takođe i na kvalitet plodova, što je značajno u preradi i čuvanju plodova. [...]

ZAŠTITA JAGODE SA EKSTRASOLOM® KAO BIOFUNGICIDOM

By | decembar 6th, 2016|vesti|

Ekstrasol® je registrovan kao biofungicid, i može se koristiti u zastiti jagode u toku celog vegetacionog perioda, kako primenom preko lista u zaštiti protiv bolesti, tako i plodova u zaštiti od truležnica plodova (Botritys), a i kroz sistem kap po kap. Primenom Ekstrasola® dobijaju se izuzetno zdravi plodovi, odličnog kvaliteta. Plodovi se bolje i duže [...]

REZULTATI MAKROOGLEDA U USEVU SOJE

By | decembar 6th, 2016|vesti|

REZULTATI MAKROOGLEDA U USEVUSOJE U 2011.GOD, SA MIKROBIOLOŠKIM PREPARATOM E K S T R A S O L U DOZI OD 2 LIT/HA, FOLIJARNO SA 200 LIT VODE/HA. SORTA SOJEJE ‚‚SAVA‚‚ TRETIRANA U PUNOJ VEGETACIJI 20.06.2011.GOD. NA POVRŠINI OD 4,6 HA,U ATARU SREMSKA MITROVICA, KOD PROIZVOĐAČA KOVAČ VLADILSLAVA. JEDANPROHOD PRSKALICE JE IZOSTAVLJEN I SLUŽIO JE [...]

Ekstrasol u jagodi 2013. godine

By | decembar 6th, 2016|vesti|

"Ovako izgledaju jagode koje se beru za direktan izvoz u Rusiju. Ekstrasol je čudo, a kvalitet plodova sve govori!" Nedavno smo dobili jedan veoma zanimljiv e-mail koji je poslao gospodin Zdravko Liscevic, nas poznati inzinjer za zastitu bilja. G-din Liscevic je preporucio primenu preparata Ekstrasol na jagodama, a rezultate primene mozete videti na slikama. Takodje, [...]

REZULTATI OGLEDA U VIŠNJI

By | decembar 6th, 2016|vesti|

REZULTATI OGLEDA UVIŠNJI, LOKALITET IRIG ‚‚INTERPROM‚‚-BEOGRAD Ekstrasol smo imali u makroogledu na površini od 2 ha i izdvojena je od ostatka parcele ogradom. • prva primena Ekstrasola u koncentraciji od0,02%, primenjena je 06.04.2012.god. u fazi precvetavanja oblačinske višnje. • drugaprimena Ekstrasola, takođe u koncentraciji od 0,02%, primenjena je23.04.2012.god. Do primene Ekstrasola došli smo po preporuci [...]

MENADŽMENT ŽETVENIH OSTATAKA

By | decembar 6th, 2016|vesti|

Preporuka kompanije "BioGenesis",nakon naknadnih analiza žetvenih ostataka, bi bio sledeći: • Nakon skidanja useva (strnina), izvrši seprskanje usitnjenih delova stabljika sa 2 lt/ha Ekstrasolom, (kol. vode nije bitna),i plitko unese u zemljište, (tanjiranjem, krimlerisanjem, itd.), bez dodatakaazotnih đubriva. • Ostavi se nekoliko dana da bakterije počnu sasvojom aktivnošću, a istovremeno će u tom periodu doći [...]