Konfuzija

KONFUZIJA, je nesistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem. Remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu, koji se koristi u: zasadima jabuke i kruške, breskve, šljive, trešnje, višnje, vinove loze, hmelja, u šumskim zasadima, u usevima strnih žita, kukuruza, paradajza, uljane repice, krompira, duvana, krastavca.

Koristi se za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), za suzbijanje jabukine ose (Holocampa testudinea) i kruškine ose (Holocampa brevis), lisnih vaši (Aphididae), minera okruglih mina (Cemiostoma scitella), minera prozirnih belih mina (Lithocolethis coryliofoliella), minera mramornih mina (Lithocolletis blancardella), minera zmijolikih mina (Lyonetia clerkella), za suzbijanje lisnih vaši (Myzus persicae, M. Varians, Hyalopterus pruni, Brachycaudus persicae), za suzbijanje breskvinog smotavca (Cydia molesta), za suzbijanje žute (Holocampa flava) i crne šljivine ose (H. minuta), lisnih vaši (Brachycaudis helichrisii, Hyalopterus pruni), za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), za suzbijanje I generacije pepeljastog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), za suzbijanje kukuruzovog plamenca (Ostrinia nubilalis), za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopa) itd.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA: NE SME SE MEŠATI SA BORDOVSKOM ČORBOM I PREPARATIMA ALKALNE REAKCIJE, SUMPORA, TIFANATA, BINAPAKRILA I AZINFOS-METILA.

Категорија:

Go to Top