REZULTATI MAKROOGLEDA U USEVUSOJE U 2011.GOD, SA MIKROBIOLOŠKIM PREPARATOM

E K S T R A S O L

U DOZI OD 2 LIT/HA, FOLIJARNO SA 200 LIT VODE/HA. SORTA SOJEJE ‚‚SAVA‚‚ TRETIRANA U PUNOJ VEGETACIJI 20.06.2011.GOD. NA POVRŠINI OD 4,6 HA,U ATARU SREMSKA MITROVICA, KOD PROIZVOĐAČA KOVAČ VLADILSLAVA. JEDANPROHOD PRSKALICE JE IZOSTAVLJEN I SLUŽIO JE KAO KONTROLNA PARCELA.

VAŽNA NAPOMENA: ISHRANA USEVA SOJE POTPUNO JE IZOSTAVLJENA.

– TIPZEMLJIŠTA: LIVADSKA CRNICA,
– PREDUSEV: KUKURUZ,
REZULTATI OGLEDA: 30.08.2011.GOD.
– BROJBILJAKA SOJE: 392.000 /HA
– KONTROLNEBILJKE, SLUČAJNI UZORAK: 10 KOM
– OGLEDIZVEDEN RUČNO, KAO MIKROOGLED I KOMBAJNOM KAO MAKROOGLED ZA UKUPAN PRINOS, KOJIJE BIO 3.840kg A NA KONTROLI: 2.496 kg/ha.
TABELA 1. BROJPO BILJCI TEŽINAU GR (PROSEK)
SPRATOVA MAHUNA ZRNA CELE BILJKE ZRNA
1.TRETIRANO 14,3 41,1 95,7 53,0 18,0
2.KONTROLA 9,8 28,0 63,7 34,6 11,8
ZAKLJUČAK: JEDNOKRATNIMTRETMANOM SOJE FOLIJARNO SA 2LIT/HA PREPARATA EKSTRASOL, U PUNOJ VEGETACIJI U2011.GOD, DOBIJENI SU POZITIVNI REZULTATI U ODNOSU NA KONTROLU:
1. VIŠA UKUPNA MASA BILJAKA ZA 35%
2. VIŠE SPRATOVA MAHUNA ZA 31%
3. VIŠE MAHUNA PO BILJCI ZA 32%
4. VEĆI BROJ ZRNA PO BILJCI ZA 33%
5. VEĆA TEŽINA ZRNA PO BILJCI ZA 34%
6. VIŠI UKUPAN PRINOS PO 1 HA ZA 35%

KOMENTAR: ZBOGKASNO DOBIJENOG PREPARATA U SEZONI, NIJE OBAVLJENO TRETIRANJE PO PREPORUCIPROIZVOĐAČA I TO: TRETMAN SEMENA, NEPOSREDNO PRED SETVU SA 0,2 LIT NA 100 KGSEMENA I FOLIJARNO 2 PUTA SA PO 2 LIT/HA.

TAKOĐE NAPOMINJEMO DA NI PRETHODNI USEV NIJE ĐUBREN JER JE PARCELAOBEZBEĐENA ZA PROIZVODNJU BIOLOŠKI ISPRAVNE HRANE, NAMENJENE ZA IZVOZ UITALIJU!

UOČENO JE KOD TRETIRANIH BILJAKASOJE POVEĆAN PORAST I MASOVNO GRANANJE BILJAKA ŠTO JE U MNOGOME UTICALO NAPOVEĆANJE PRINOSA, TAKOĐE SU TRETIRANE BILJKE BILE ZNATNO ROBUSNIJE, SA DUBLJIMKORENOVIM SISTEMOM I SAMIM TIM SU SE I TEŽE ČUPALE.

REALNO JE PRETPOSTAVITI, DA BI SETAKO DOBILI JOŠ BOLJI REZULTATI, IAKO I OVI DOBIJENI, JEDNOKRATNOM PRIMENOM,PREDSTAVLJAJU REVOLUCIJU U BILJNOJ PROIZVODNJI.

U 2012.GOD. NASTAVIĆEMO SVESTRANEMIKRO I MAKRO OGLEDE NA SVIM KULTURAMA, JER DO SADA DOBIJENI REZULTATI OGLEDA,A KOJE ĆEMO OBJAVITI DO KRAJA GODINE, UKAZUJU NA ZNAČAJNU PAŽNJU KOJU TREBAPOSVETITI OVOM PREPARATU A U CILJU POSTIZANJA VEĆIH UKUPNIH PRINOSA, A POSEBNOPOSTIZANJU KVALITETNIJE PROIZVODNJE I ZDRAVIJIH PROIZVODA. OBZIROM NAFUNGICIDNE EFEKTE, KAO I NA ZNAČAJNO SMANJENJE UTROŠKA PESTICIDA I MINERALNIHĐUBRIVA NA TRETIRANIM POVRŠINAMA SA EKSTRASOLOM, OVAJ PREPARAT ĆE ZAUZETIZNAČAJNO MESTO U BILJNOJ PROIZVODNJI.

O SVEMU ĆEMO DATI BLAGOVREMENEINFORMACIJE NA OSNOVU STRUČNIH REZULTATA REFERENTNIH INSTITUCIJA, KAO I MREŽEDOSADAŠNJIH OGLEDA, KAKO U NAŠOJ ZEMLJI TAKO I U SVETU, GDE JE EKSTRASOLREGISTROVAN.

OGLED VODILI I REZULTATE OBRADILI:
Ing:Biljana i Staniša Pavlić.