Zlatospilan sp

ZLATOSPILAN SP je sistemični insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem, agonist je acetilholina, koji se koristi u: zasadu jabuke, trešnje, vinove loze, u usevu paradajya, krompira, kupusa, duvana.

Koristi se za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia pomonella), I prve, druge I treće generacije minera tačkastih mina (Lythocoletis blancardella), za suzbijanje zelene (Aphis pomi) I pepeljaste lisne vaši (Dysaphis plantaginea), za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi), za suzbijanje prve generacije pepeljastog grozdovog smotavca (Lobesia botrana), za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum), za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata), za suzbijanje kupusove vaši (Brevicoryne brassicae), za suzbijanje lisnih vaši ( Myzus persicae, Myzus nicotianae ), I tripsa (Thrips tabaci), za suzbijanje breskvinog smotavca( Cydia molesta), za suzbijanje žitne pijavice (Lema (Eulema) melanopus),

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA: NE SME SE MEŠATI SA BORDOVSKOM ČORBOM I PREPARATIMA ALKALNE REAKCIJE.

Категорија:

Go to Top